Na co zwraca uwagę bank przy finansowaniu działalności gospodarczej?

Jednym z najważniejszych elementów rozpoczęcia działalności gospodarczej jest uzyskanie odpowiedniego finansowania. W dzisiejszych czasach istnieje wiele sposobów na uzyskanie dostępu do kapitału początkowego potrzebnego do rozpoczęcia działalności, od crowdfundingu po inwestorów, ale bez wątpienia jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej dostępnych opcji jest finansowanie bankowe. Zanim jednak wejdziemy do oddziału naszego banku – lub na stronę internetową – musimy mieć jasność, czego oczekuje się od nas jako przedsiębiorców i jakie są kryteria przyznawania kredytów, którymi posługują się główne instytucje hiszpańskie. Krótko mówiąc, zanim poprosimy o pieniądze, musimy wiedzieć, na co bank zwraca uwagę, aby je przyznać.

Dwa podstawowe wymogi finansowania

Aby powierzyć przedsiębiorcy swoje pieniądze, banki cenią przede wszystkim dwie rzeczy: biznesplan i gwarancje płatności oferowane przez wnioskodawcę. Przejdźmy do rzeczy.

Biznesplan

Kiedy bank pożycza Ci pieniądze, oczekuje zwrotu zarówno kapitału, jak i odsetek związanych z tym kredytem, co stanowi ich zysk. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o wyborze przedsiębiorcy, któremu chcą udzielić pożyczki, dokładnie analizują model biznesowy, w który zainwestowane zostaną pieniądze. Jest to logiczne. Nikt nie zainwestowałby w firmę, która ewidentnie nie ma zdolności przetrwania, podobnie jak bank nie udziela kredytów na projekty biznesowe, które z trudem przynoszą zyski. Dlatego pierwszym warunkiem uzyskania kredytu jest przedstawienie kompletnego i szczegółowego biznesplanu. W tworzeniu biznesplanu pomoże Ci portal earn.pl. Dokument ten powinien zawierać opis firmy, sektora, w którym będzie działać, szczegóły dotyczące potrzebnych inwestycji początkowych, wyposażenia, zespołu pracowników… wszystko, co pozwoli powołać nową firmę do życia. W rzeczywistości jedną z najważniejszych i najtrudniejszych do sporządzenia części projektu biznesowego jest zdolność do spłaty, czyli wykazanie, że nasza firma może być rentowna i przynosić zyski, które pozwolą nam na spłatę kredytu. Liczby nie są jednak jedyną rzeczą, na którą banki zwracają uwagę przy udzielaniu kredytów. Każda inicjatywa biznesowa musi być prowadzona przez jedną lub więcej osób zdolnych do jej realizacji. Dlatego też tak ważny jest profil przedsiębiorcy, jego wykształcenie i doświadczenie w sektorze, w którym zamierza rozpocząć działalność. Możliwy jest przypadek udzielenie finansowania działalności, która wzbudza wątpliwości liczbowe, ale będzie prowadzony przez osobę posiadającą rozległe wykształcenie i doświadczenie w danym sektorze, co wzbudzi dodatkowe zaufanie banku.

Gwarancje i zabezpieczenie

Niestety, żadna firma nie jest wolna od niepowodzeń i bankructwa. W obliczu takiej możliwości banki również chcą się zabezpieczyć, dlatego wymagają szeregu gwarancji płatności, które świadczą o naszej wypłacalności, nawet jeśli nasza działalność nie przebiega pomyślnie. Najczęściej spotykane opcje to przedstawienie poręczyciela, który za nas poręczy, lub zaoferowanie gwarancji zapłaty, np. w postaci nieruchomości, którą posiadamy.