Czy warto inwestować w akcje?

Każdy, kto kiedykolwiek miał w rękach pismo związane w jakikolwiek sposób z biznesem, z pojęciem akcji spotkał się zapewne na pierwszych kilku stronach. Dla współczesnego biznesu jest to pojęcie kluczowe. Każdy, kto oglądając „Wilka z Wallstreet” wyobrażał sobie siebie na miejscu głównego bohatera, powinien być z tą kwestią zaznajomiony. Jednak wielu laików nie wie, czym tak naprawdę akcje są.

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Otóż akcja jest to papier wartościowy, który uprawnia jego posiadacza do udziału w części majątku jakiejś spółki. W prawie cywilnym główną funkcją papieru wartościowego jest nadanie danemu podmiotowi prawnemu jakiegoś prawa własności. Warto pamiętać, że prawo własności jest prawem złożonym – składa się na nie kilka różnych rodzajów uprawnień. To jednak zagadnienie na inny artykuł.

Jest kilka rodzajów akcji. Każda z nich ma nieco inną specyfikę i jej zakup wiąże się z różnymi uprawnieniami.

Jako pierwsze warto wymienić akcje imienne. Ich posiadacz zostaje wpisany do rejestru akcji danej firmy. Sprawia to, że ich przenoszenie własności na inną osobę jest związane ze specjalną procedurą, określaną jako indosu – oświadczeniu woli o przeniesienia własności weksla na inną osobę.

Warto wyróżnić także akcje nieuprzywilejowane i uprzywilejowane. Te pierwsze cechuje to, że wszyscy właściciele posiadają równe prawa, nie ma pomiędzy nimi żadnej asymetrii w udziałach. Akcje uprzywilejowane nadają właścicielom przewagę nad akcjonariuszami.

Warto inwestować w akcje. Jednak jak w przypadku wszelkich inwestycji, należy to robić rozsądnie. Wszelkie kupowanie akcji powinno być poprzedzone uważną analizą rynku. Należy mieć to na uwadze, ponieważ inwestowanie, tak jak większość aspektów biznesu, wiąże się z określonym ryzykiem. By móc w sposób sprawny poruszać się po giełdzie, należy najpierw nabyć wiedzę niezbędną do zrozumienia jej funkcjonowania. Nie trzeba w tym celu od razu zapisywać się na studia ekonomiczne – na rynku obecnych jest wiele książek, które w sposób usystematyzowany i przystępny wprowadzają w ten świat i pozwalają na wyciągnięcie z niego możliwie jak największych korzyści, czyli jednym słowem – zysku.