Lokata czy inwestycja? 6 wskazówek, które pomogą Ci wybrać.

Kiedy musimy wybrać, czy najlepiej wykorzystać zaoszczędzone pieniądze na lokacie, czy na inwestycji, należy rozważyć kilka aspektów? Musimy wziąć pod uwagę typ inwestora, jakim jesteśmy, oraz preferencje, jakie mamy w stosunku do naszych pieniędzy.

Tolerancja na ryzyko.

Rozpoczęcie inwestowania wiąże się z podjęciem ryzyka utraty pieniędzy. Dlatego też, analizując produkty inwestycyjne, musimy mieć świadomość, że nasze pieniądze mogą przynieść zyski lub straty. Co więcej, im większe ryzyko podejmujesz, tym większe potencjalne zyski możesz uzyskać.
Lokaty nie stanowią ryzyka dla pieniędzy, ponieważ zysk lub strata nie zależą od zmian na rynku. Przed założeniem lokaty bankowej znamy już zysk i stopę zwrotu, jaką uzyskamy z tych pieniędzy. Ponadto warto wiedzieć, że pieniądze są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do którego należy każda instytucja finansowa. Oznacza to, że nawet w przypadku bankructwa nasze pieniądze byłyby chronione.

Osiągane zyski.

Jeśli chodzi o rentowność, potencjalny zysk z produktu inwestycyjnego jest znacznie wyższy niż z lokaty. Jednak ponownie należy pamiętać, że zakłada się również ryzyko utraty środków, a więc rentowność nie jest zapewniona. Lokaty mają oznaczoną rentowność i już przed ich zawarciem będziemy wiedzieć, w bezpieczny sposób, jakie pieniądze uzyskamy. Zysk ten jest jednak znacznie niższy (na ogół) niż zysk z inwestycji.

Termin zwrotu.

Okres inwestycji jest zmienny, a pieniądze można wypłacić w dowolnym momencie. Prawdą jest jednak, że dla początkujących inwestorów najbardziej wskazane jest, aby nie inwestować w krótkim okresie, ponieważ jest to skomplikowane. Ideałem jest ustalenie pięcioletniego lub dłuższego horyzontu inwestycyjnego, z produktami, które się rozumie, tak aby można było skorzystać z tendencji wzrostowej na rynkach.
W przypadku depozytów horyzont czasowy jest ustalany od samego początku. Z charakterystyki lokaty będzie wynikało, czy jest ona przeznaczona na kilka miesięcy czy na kilka lat, a więc będziemy znali jej termin zapadalności. Nie będziemy jednak mieli dostępu do tych pieniędzy przez cały okres trwania depozytu.

Kontrola emocji.

Inwestowanie wymaga, jak to się kolokwialnie mówi, odrobiny przeczucia. Gdy śledzisz rynki i widzisz, że rosną lub spadają, nie oznacza to, że musisz kupować więcej lub sprzedawać wszystko, ale że musisz być cierpliwy i podjąć decyzję zgodnie ze swoją strategią. Dlatego też trzeba silnie kontrolować swoje emocje, co nie ma miejsca w przypadku depozytów, ponieważ, jak wspomniano powyżej, nie ulegają one wahaniom.

Mniej lub bardziej złożony produkt.

Bardzo ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest złożoność produktu, na który zawieramy umowę. Na przykład w przypadku inwestycji konieczne jest zdobywanie informacji, czytanie treści i świadomość, jak działa produkt, na który się umawiamy, właśnie dlatego, że istnieje ryzyko straty. Depozyty są prostszymi produktami i są łatwe do zrozumienia.

Kwota, jaką dysponujemy.

Elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest również minimalna kwota wymagana do zakontraktowania produktu. To prawda, że wiele zależy od konkretnego produktu i podmiotu, ale obecnie, aby uzyskać dobre zyski z lokat, na przykład wśród najlepszych lokat, minimalna kwota inwestycji wynosi kilka tysięcy złotych. Jeśli chodzi o dostęp do inwestycji, minimalna inwestycja również ulega znacznym zmianom, choć prawdą jest, że pojawia się coraz więcej opcji z niższymi minimalnymi kwotami inwestycji lub nawet bez nich.