W jakiej walucie, warto trzymać swoje oszczędności?

W jaką walutę najlepiej zainwestować, aby nie stracić? Pamiętaj, że przy takiej inwestycji musisz, liczyć na zysk a jest, to długoterminowa inwestycja swojego kapitału w walucie obcej. Możesz zainwestować w takie waluty jak:

– Dolar.

– Euro.

– Franki szwajcarskie.

– Funty brytyjskie.

Są to główne waluty, które stoją najwyżej, podczas badań i wyników, ale czy jest to dobra inwestycja? Waluty wymienione wyżej jest najbardziej polecana przez banki. Stoją one bardzo wysoko w przeliczeniu na złotówki. Ile dokładnie wynoszą owe waluty?

– 1 Dolar = 4.10 złotych

– 1 Euro = 4.62 złote

– 1 Frank szwajcarski = 4.44 złote

– 1 Funt brytyjski = 5.50 złotych

Pamiętaj, że podczas wyboru właściwej waluty trzeba sprawdzić wiele czynników, by nie stracić a zyskać więcej. Przykładowo masz 10.000 złotych swojego kapitału i chcesz zarobić jeszcze więcej. Dobrze, możesz dać je do banku na lokatę, która ma 0.01% w ciągu miesiąca, ale ile to będzie w ciągu roku? Mało dodatkowych pieniędzy. Dlatego, też warto zainwestować swój majątek w walutę obcą, ale jak wybrać ją dobrze? Wpływa na to wiele czynników.

Jakie czynniki wpływają na wybranie waluty?

Trzeba omówić jakie czynniki powinny wpłynąć na wybraną walutę przez nas. Trzeba pierw prześledzić jak stoi owa waluta. Przykładowo 1 funt brytyjski w ciągu roku miał mocne upadki i zyski. Największy upadek owego funta był w czerwcu, 2021 i wynosił on 5.18 złotych. Skupując, owego 1 funta za 5.50 tracimy, tutaj 0,32 grosze na jednym funcie a jest, ich, aż 1818 funtów za 10.000 złotych to można, łatwo policzyć ile można, stracić, ale w listopadzie 2021 był mocny skok, aż na 5.61, czyli zysk na jednym funcie to 16 groszy, więc jest już to duży zysk. Dobrze, ale jak wybrać walutę? Prosto musisz przeanalizować takie czynniki jak:

– Spadek wszystkich walut.

– Wzrost wszystkich walut.

– Jak często waluta spada.

– Jak często waluta rośnie.

– Wyszacować termin, kiedy owa waluta będzie najwięcej wart.

Po takich czynnikach czas na zainwestowanie swojego majątku na obcą walutę.